SLIK FÅR DU FLERE KUNDER

EFFEKTIV MARKEDSFØRIG

Du får sikkert mange telefoner daglig av selgere som vil selge deg nettsider og «trafikk». Du blir sikkert bombardert med eposter med det samme. Men det vi tror at du vil ha er potensielle kunder som kommer innom bedriften din.  Derfor har vi gjennomført undersøkelse og funnet frem til en løsning som vil føre til potensielle kunder. Altså de som kommer innom bedriften din og blir dine faste kunder. 

JEG TRENGER IKKE NYE KUNDER

Det er en feil tankemønster som mange bedrifts eiere havner opp i etter å ha holdt på i en stund. Det er viktig og det er riktig å ha faste kunder. Men bedriften må også ha tilførsel av nye kunder for å kunne utvikle seg og for å ikke å dø ut. For hva skjer når de faste kundene ikke kommer lengre? Vi ser ofte skippertak etter nye kunder når de faste kundene av diverse årsaker slutter å komme. Derfor mener vi at det er bedre å satse på en jevn strøm av nye kunder. Vår system er bygd opp slik at det finner potensielle kundene som er villige til å besøke bedriften din. Slik at jobben blir mye rettere for deg å selge de dine varer og tjenester. Men det krever at du har et tilbud som kan være av verdi å tilby. 

HVORDAN GÅR VI FREM?

 1. TAR ET MØTE FOR Å ANALYSERE BEHOV.
 2.  FORETAR EN ANALYSE OG GÅR DYPERE INN FOR Å FINNE UT MER OM MÅLGRUPPEN.
 3.  PRESENTERER EN SKISSE FOR KAMPANJEN.
 4.  SETTER OPP SOM AVTALT ANNONSENE OG SPORINGS KODENE.
 5.  LAR DET GÅ EN TESTPERIODE PÅ EN MÅNED MED OPPFØLGING.
 6.  HAR FØRSTE OPPFØLGINGSMØTE ETTER 14 DAGER.
 7.  NESTE OPPFØLGINGS MØTE ETTER AT TESTPERIODEN ER OVER.
 8.  MÅNEDLIG OPPFØLGING.

PRIS GARANTI

 1. Alle våre priser er uten moms.
 2. Dersom du ikke får trafikk etter første måned så får du pengene tilbake.
 3. Dersom du velger å avbryte samarbeidet så vil alle kampanje stanses umiddelbart og det vil ikke bli utsendt ny faktura.
 4. Du kan velge om du ønsker en pause i markedsføringen og hvor lenge du ønsker det. Du blir ikke fakturert for den tiden all aktiviteten er stanset.
 5. Når det gjelder Google ADs så må du regne med prøving og feiling den første måneden. Vi foreslår et testbudsjett.
 6. Vi A-B tester vi alle kampanjene Google Ads og Facebook kampanjene.
 7. Regn med ekstra kostnader til Google Ads Banner, YouTube,og større Display kampanjer da det trenges å brukes eksterne fag folk til gjennomføring. 
 8. Kostnader til domene og lagring av nettsiden (hvis det trenges) kommer i tillegg.
 9. Alle våre oppfølgings priser er månedlige oppfølging priser.

FYLL UT SKJEMAET UNDER OG FORTELL OSS LITT OM DIN BEDRIFT OG HVILKE MÅL DERE ØNSKER Å OPPNÅ SÅ TAR VI KONTAKT MED DERE. DU KAN OGSÅ VÆRE SIKKER PÅ AT DU IKKE KOMMER TIL Å MOTA NOE REKLAME ELLER NYHETSMAIL FRA OSS PÅ EPOST.

KONKTAKT OSS