LINKEDIN

Linked in har blitt det største sosiale nettverket når det gjelder B2B markedsføring. Med 1,8 millioner brukere i Norge så har det utviklet seg til å bli en del av hverdagen hos mange Norske bedrifter. Linkedin har fire store styrker og det er: Rekruttering, Salg, Markedsføring og relasjonsbygging. Brukerne jobber strategisk når de bygger seg opp på LinkedIn. Det bruker også langt tid til å være på LinkedIn av gangen. LinkedIn er an av de sosiale nettverkene hvor de som har det som en del av strategien, utnytter de fleste mulighetene det gir. De bruker det til å dele tips og ideer i større grad enn å presentere produkt.

LINKEDIN ADS

Annonse platfromen skiller seg noe ut fra Facebook sin. Målgruppe verktøyet er noe av det samme men segmenteringen er mere yrkes rettet enn hos Facebook.

MÅLRETTINGEN PÅ LINKEDIN BASERER SEG PÅ:

  • Geografi
  • Demografi (kjønn, alder)
  • Jobb (stillingstittel, hvor lenge)
  • Bedrift (størrelse, andre ansatte)
  • Utdanning (utdannings sted, felt, grad)
  • Ferdigheter
  • Grupper brukere følger
  • Emner de engasjerer seg i

Med god oppsett kan man nå til ganske mange og bruke nettverket til å lære opp brukes strategisk til å øke kunnskapsnivået hos brukermassen.

HVA KOSTER DET Å ANNONSERE PÅ LINKEDIN?

I likhet med de fleste andre annonse plattformene er LinkedIn sin annonse plattform bygget på pay pr. click og gir likhet med de andre plattformene også mulighet til å velge CPM (betaling pr. tusen visning). Prisen pr. klikk bestemmer av CTR (klikk raten) og engasjement. Derfor er det viktig å velge riktig strategi når man skal bruke LinkedIn for å treffe best mulig og ikke kaste bort penger på klikk som ikke gir resultater.

HVORFOR VELGE OSS TIL MARKEDSFØRING PÅ LINKEDIN?

Vi kjenner til hvordan Linkedin fungerer og hva som skal til for å nå gode resultater på LinkedIn. Vi kjenner til hvilke budskap og utforming som treffer rette målgruppen. Trykk på knappen under eller velg vår chatt. Vi chatter med gledelig med deg via vår chatte tjeneste.

KONTAKT OSS