HVOR MYE MÅ JEG BRUKE PÅ FACEBOOK ANNONSER?

FØR MAN STARTER

Det som er veldig viktig med facebook kampanjer er at man kjenner til talla sine. Gjør man ikke det så må man starte med sporing med en gang. Ikke overdriv med det heller. Det holder med å holde øye med følgende punkter.

Besøkende på Landingsside eller Squeeze side.Optins som vi forklarte ovenfor her.Besøkende på salgssiden.

HVOR STORT BUDSJETT TRENGER JEG TIL FACEBOOK ANNONSER?

Det er veldig viktig at du er klar over hva du ønsker å oppnå. Oftest så kommer dette i bakkant av tankene rundt budsjett. Veldig mange som spør “hvor mye bør jeg ha i budsjett aller først” før de har satt seg noen mål med kampanjen.

La oss si at du har følgende mål:

30000 nye følgere på Facebook siden.15000 nye e-post abonnenter. 100000 webside henvisninger. 5000 produkt salg. 5000 app installeringer.Så hva er dine mål? Hva ønsker du å oppnå? Jeg kan med trygghet si at å nå mange tusen følgere er rimelig hard jobb. Og det krever mye arbeid og god strategi. Spesielt i et lite land som Norge. Men dersom man på mange måter har etablerte fan gruppe fra før av så er jobben mye lettere. Dersom man ikke har det så bør man starte med å bygge det. Det er ingenting som er bedre enn folk som faktisk er interessert i ens bedrift. Ellers så blir man å rette annonser mot hvem som helst. Noe som er mere kostbart og ineffektivt.

HVA ER DIN NISJE?

Firmaer i underholdningsindustrien, helse, skjønhet og velvære vil kanskje ha mere nytte av å være i sosiale medier og lettere for å bygge opp fan gruppe enn bedrifter i bransjer som advokater, forsikring, finans og andre tilsvarende bransjer. Det er dermed ikke sagt at det er umulig for dem. Men nisjen kan være avgjørende når man skal planlegge budsjett.

HVA SELGER DU?

Det er mange faktorer som kommer til å avgjøre din suksess på facebook. Du kan fort oppnå et publikum som syns at ditt produkt er kjempe populært og du vil kunne bygge deg opp en stort målgruppe som følger deg. Men samtidig så må man være klare over mange ting. Er produktet høykost eller lav kost produkt? Er det et produkt som er vanskelig å selge online? Er det for mange ledd kunden må gjennom før han får mulighet til å kjøpe? Alt dette avgjør effekten av en Facebook annonse.

DIN WEBSIDE

Får nettsiden din relevant trafikk? Er det designet ok? Er den mobilvennlig? Er innholdet godt og forståelig formulert? Med god trafikk til siden fra før av så har man større mulighet til å lykkes på facebook. Grunnen til det er at man da allerede har en god målgruppe man kan rette facebook annonser til og få de til å følge bedriften på facebook. Med andre ord man omdanner besøkende på websiden som potensielle kunder via facebook. Er websiden dårlig så sender man kunden til et ødemark eller et sted hvor ingen finner noe som helst. Så en god webside kan gjøre jobben mye enklere for facebook annonser.

Andre faktorer som kan avgjøre er for eksempel størrelsen på kundelisten din med tanke på remarketing mot allerede eksisterende kunder. Sesong produktet ditt selger bedre enn andre sesonger. Og mye mer.

BUDSJETT FACEBOOK FANS OG EPOST ABONNEMENTER

Som en en fast regel sier vi at man ikke bør bruke mere enn et sted mellom 5 og 10 kr pr, person som klikker like på facebook siden. Det samme gjelder også Epost abonnementer.

Da vil det avgjøre hvor mange likes eller e-postadresser man ønsker å samle. Så en budsjett på 10000 likes eller e-postadresse vil være på ca 100000 kr. hvis vi går utifra at man har valgt 10 kroner pr. klikk.

WEB HENVISNINGER

En del innhold vil alltid være mere relevant for enkelte. Det vil alltid være lettere å få folk til å klikke lettere på det som engasjerer dem. Spesielt hvis innholdet er viralt og har designmessig riktig satt opp overskrift som er engasjerende og et bilde som skaper oppmerksomhet. Når det gjelder klikk pr link så er 0,85kr en god pris pr. klikk å legge seg på. Det kan hende at man kan få noe bedre resultat ved å øke det til 2,50 kr eller 4 kroner pr. klikk. Men la oss si at vi velger 2,5 kr pr. klikk så vil det koste 250000 kr. dersom man ønsker å nå 100000 henvisninger til websiden.

PRODUKT SALG

I dette tilfellet vil prisen pr. produkt ha en avgjørende faktor. Vi tenker oss at et produkt koster 890 kr. Vi setter prisen pr. konvertering på rundt 240 kr. Hvis vi skal få til 5000 salg så vil budsjettet vare på 120000.

APP INNSTILLINGER

La oss si at vi promoterer en app og vil ha flest mulig installering av denne appen. Her er det nøye å trå litt varsomt og ikke overprise. Vi sier at kostnad pr installeringer bør være et sted mellom 8 og 16 kroner. Ved 10000 app installeringer så vil budsjettet komme på ca 80000 kr dersom vi velger 8 kroner for en installering.

ENDELIG BUDSJETT

Med dette er det ikke vanskelig å se hvor mye man må bruke. Men ofte er det slik at man får et fast budsjett å forholde seg til for kampanjen og må da ta regnestykket i forhold til det. Da kommer disse rådene over godt med så man kan dele opp budsjettet på de forskjellige aktivitetene man har tenkt å bruke i kampanjen samt fordele det på antall måneder kampanjen skal gå på.. Dette gjør også at man får utvikle en ad konto som er rustet opp for større kampanjer senere.